Menu

Głębosz

Głębosz
Głębosz

Maszyna do uprawy specjalnej o głębokości większej niż 40 cm zwanej głęboszowaniem. Zespołem roboczym głębosza są zęby zakończone dłutami. Głębosz stosowany głównie do kruszenia, spulchniania gleby w celu polepszenia jej właściwości fizycznych i biologicznych. Spulchnia nie wzruszoną przez orkę warstwę gleby i umożliwia jej lepsze przesiąkanie i dopowietrzenie, co sprzyja rozwojowi korzeni roślin.

Szerokość
robocza [m]
Ilość
zębów [szt.]
Zapotrzebowanie
mocy [KM]
1,2 1 40
1,6 2 75
1,7 3 100
2,2 4 140
3,0 5 150